ZV Den Doorn is opgeheven per 4 juni 2018

ZV Den Doorn is per 4 juni ophouden te bestaan en er zullen geen activiteiten meer plaats gaan vinden. Dit besluit is door de leden genomen na voordracht van het bestuur en trainers op de ALV van 2 maart 2018. Helaas was dit een moeilijk besluit, daar velen met plezier de vereniging hebben ondersteund en er actief in zijn geweest, maar onvermijdelijk. Juist voor degene die er veel tijd en energie in hebben gestoken is dit een teleurstelling. Het is jammer dat na bijna 45 jaar het doek helaas dan toch moet vallen. Rede is dat er al een aantal jaren een terugloop is van leden, zodat er geen volwaardige wedstrijdploeg meer bestond. Dit is met het oog op de toekomst ook financieel  niet te dragen. Ook door de terugloop van vrijwilligers en invulling van het bestuur is dit besluit genomen.

De leden, die actief blijven zijn persoonlijk begeleid en zijn ondergebracht bij de omliggende zwemverenigingen in de regio. Dit is in goed overleg gegaan en wij willen dan ook deze verenigingen bedanken voor hun inzet en we hopen dat de zwemmers daar snel hun plek zullen vinden en het naar hun zin zullen krijgen.

Het bestuur zal verder de administratieve en financiële afhandeling doen totdat alle zaken zijn afgehandeld. Dit kan ongeveer 1 jaar in beslag nemen en zal in overleg gaan met de KNZB. Voor vragen kunt u contact opnemen bij de  secretaris@zvdendoorn.nl of penningmeester@zvdendoorn.nl

Namens het bestuur en trainers,

Nico Swart