Openbare bestanden & reglementen

Statuten en huishoudelijk reglement
De ondertekende versies van het huishoudelijk reglement en het Contributiereglement 2017 kunt u opvragen bij de secretaris.