Lidmaatschap & contributie

Lid worden
Benieuwd of zwemmen wat voor je is? Kom vrijblijvend een paar keer meezwemmen! Besluit je om lid te worden, vul dan het inschrijfformulier in en lever het in bij de ledenadministratie. Deze zal het lidmaatschap vervolgens schriftelijk bevestigen. Het aanmelden voor een lidmaatschap kan op elk moment in het seizoen. De inschrijfkosten bedragen €3,50.

Ook kan er gezwommen worden zonder vast lidmaatschap, speciaal voor o.a. ouders. ZV Den Doorn heeft voor degene die vrijblijvend af en toe mee willen trainen in een speciale baan op dinsdag, tussen 18.00 en 19.00 uur een 10 badenkaart. Deze kaart wordt door de trainer per gezwommen uur geparafeerd. Deze kaart is onbeperkt geldig en is bruikbaar in het winterseizoen.

Opzeggen van het lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap kan tweemaal per jaar worden gedaan, te weten per 1 januari of per 1 juli. Hiertoe dient tenminste één maand voor het verstrijken van de genoemde datums de opzegging te zijn ontvangen, dus in ieder geval voor 1 december of voor 1 juni. Bij latere opzegging loopt het lidmaatschap, inclusief de contributiebetaling, door tot de volgende opzegmogelijkheid, respectievelijk 1 juli en 1 januari.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren via mail ledenzvdendoorn@outlook.com of per post (Woudrichemseweg 12, 4286 LB Almkerk). De ledenadministratie zal de opzegging schriftelijk bevestigen.

Contributie per 31-3-2017
De contributie van Zwemvereniging Den Doorn bedraagt per maand:
– €16,- voor alle wedstrijdzwemmers tot 12 jaar
– €18,- voor alle wedstrijdzwemmers van 12 jaar en ouder
– €18,- voor de masterszwemmers
– €13,50 voor de trimzwemmers

De bepalingen uit het Contributiereglement 2017 2.0 zijn van overeenkomstige toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *