Lidmaatschap & contributie

Lid worden (ivm beëindiging van de vereniging per 4-6-2018 is lid worden niet meer mogelijk!!

Vanaf mei 2018 is er geen contributie meer verschuldigd! Dit is besloten in de ALV van 16-3-2018

De bepalingen uit het Contributiereglement 2017 2.0 zijn van overeenkomstige toepassing.